Categories
News

O przepisach imigracyinych Nowej Zelandii w Domu Polskim.

Bardzo ciekawe i pożyteczne było wczorajsze, otwarte spotkanie zorganizowane w Domu Polskim w Auckland,  przez POLANZ, Stowarzyszenie  Biznesu Polska-Nowa Zelandia z  Moniką  Warszawską,
licencjonowanym doradcą imigracyjnym. Monika, która jest członkiem POLANZ, mówiła o zmianach w nowozelandzkich przepisach imigracyjnych, spowodowanych m.in. pandemią. Wskazywała rownież na błędy często popełniane przez  składających  wniosek o resident  permit, obywatelstwo, wizę pracowniczą czy partnerską. Podawała  przykłady takich błędów i mówiła, jak ich uniknąć.  Monika zwrociła uwagę, jak ważne jest dobre przygotowanie dokumentów i czas, kiedy należy je składać do urzędu imigracyjnego.  Po jej wystąpieniu odpowiadała na pytania, w tym szereg konkretnych, związanych, z sytuacją takiej, czy innej osoby.

Spotkanie prowadziła wiceprezes POLANZ-u Maria Nowak, która zwróciła uwagę, że POLANZ promuje małe i duże biznesy i zamierza częściej  prezentować  kobiety prowdzące działalność gospodarczą. Zapowiedziała  również kolejne spotkanie z cyklu “Kobiety w biznesie” na 27 sierpnia, w Domu  Polskim i podziękowała Darkowi Koperowi,  prezesowi Stowarzyszenia Polaków za udostępnienie sali Domu Polskiego na spotkanie z Moniką.

Zarząd POLANZ-u serdecznie dziękuje Monice Warszawskiej za bardzo profesjonalną prezentację. Wszystkim zainteresowanym  skorzystaniem z usług Moniki Warszawskiej podajemy jej kontakt:
Email: monika@newzealandimmigrationconnections.com
Website: newzealandimmigrationconnections.com
Mobile: + 64 27 916 11 22