Categories
Bez kategorii

Nowi Członkowie Zarządu

Roczne Walne Zgromadzenie POLANZ odbyło się 10 Maja 2018 roku . Na zgromadzeniu został wybrany nowy nowy Prezydent POLANZ a także kilku nowych członków zarządu .