Categories
Bez kategorii

Pierwsze z seminariów poświęcone handlowi z Polską

Seminarium odbyło się 3 grudnia 2015 roku w AUT City Campus

 

meeting

Głównym celem pierwszego spotkania było przekazanie odbiorcom ogólnych statystyk dotyczących Polski, takich jak wielkość kraju i populacja, a także podstawowych danych liczbowych dotyczących polskiej gospodarki i handlu międzynarodowego. Seminarium otworzył prezes POLANZ Tomek Głowacki, który po krótkim wstępie udzielił głosu ambasadorowi RP, panu Zbigniewowi Gniatkowskiemu. Ambasador przedstawił ogólny zarys relacji między Polską a Nową Zelandią, wskazując, że oba kraje mają wiele ze sobą wspólnego, także historycznie. Poinformował o kilku wizytach politycznych, które odbyły się w tym roku: w kwietniu marszałek nowozelandzkiego parlamentu David Carter wraz z grupą parlamentarzystów złożył oficjalną wizytę w Polsce, a później w czerwcu minister Nathan Guy udał się do Warszawy, by przedyskutować szanse biznesowe. Ambasador zakończył stwierdzeniem:

“Jesteśmy podobnie myślącymi narodami, dzielącymi te same wartości, chociaż w bardzo odległych miejscach globu”.

Kolejnym prelegentem był Marek Kijewski, Doradca Ekonomiczny Ambasady RP w Canberze, który podkreślił główne zalety handlu z Polską: stabilną sytuację gospodarczą, silny wzrost rynku, wielkość rynku wewnętrznego i nieograniczony dostęp do rynku UE. Wskazał także na silną bazę zasobów ludzkich, którą Polska może zaoferować:

  • 20 milionów utalentowanych młodych ludzi, którzy posługują się językami obcymi, a angielski jest najpopularniejszy.
  • 2 miliony studentów, ponad 400 000 absolwentów rocznie, 460 szkół wyższych.