Polsko – Nowozelandzka Izba Przemysłowo-Handlowa – POLANZ powstała w marcu 2015 roku, pod patronatem Ambasadora RP w Nowej Zelandii, w celu promowania współpracy między firmami z Polski i Nowej Zelandii oraz zachęcania i stymulowania zainteresowania handlem, inwestycjami i kulturą między tymi dwoma krajami.

Szczególnie przez:
Promowanie relacji biznesowych i poszukiwanie możliwości biznesowych.
Rozszerzenie współpracy w dziedzinie nauki, technologii, edukacji, kultury i środowiska.
Udostępnianie informacji o wspólnych zainteresowani

Wartości

Zrozumienie i wzajemny szacunek
Poszanowanie dla działalności, kultury, wartości i aspiracji każdej ze stron.
Sprawiedliwy handel
Tworzymy środowisko, w którym każdy wygrywa, więc wszystkie strony opuszczają stół zadowolone.
Otwartość i dzielenie się wiedzą
Poprzez promowanie otwartości i dzielenia się wiedzą tworzymy kulturę współpracy i partycypacji między zainteresowanymi stronami.

Wizja

Polsko – Nowozelandzka Izba Przemysłowo Handlowa została powołana do poprawy i promowania zainteresowania wymianą handlową, kulturalną oraz inwestycjami między Polską a Nową Zelandią.

Misja

Osiągniemy to poprzez:

• Nawiązywanie współpracy między polskimi i nowozelandzkimi  firmami.
• Promowanie relacji i poszukiwanie nowych możliwości biznesowych.
• Rozszerzenie współpracy w takich dziedzinach, jak nauka, technologia, edukacja, kultura i środowisko.
• Udostępnianie informacji o wspólnych zainteresowaniach.