Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

EMEX

31 May, 2016 @ 8:00 am - 2 June, 2016 @ 5:00 pm UTC+0

Od 1980 r. EMEX jest największym krajowym wydarzeniem handlowym dla nowozelandzkiego przemysłu produkcyjnego, inżynieryjnego, maszynowego i elektronicznego, prezentującym innowacje inżynieryjne firmom z Nowej Zelandii i całego świata

Kontrola i oprzyrządowanie
EMEX daje możliwość zobaczenia z bliska najnowocześniejszych systemów pomiarowych i sterujących

Automatyzacja i monitorowanie instalacji
EMEX poświęca znaczną przestrzeń na nowo powstającą i sprawdzoną technologię w automatyzacji i monitorowaniu instalacji.

Technologia maszynowa
Zostanie zaprezentowana szeroka gama sprzętu maszynowego od głównych dostawców z Nowej Zelandii i zagranicy.

Oprogramowanie i komputeryzacja
Od oprogramowania biznesowego wszystkich typów po oprogramowanie branżowe – najnowsze wydania na żywo w EMEX.

Inżynieria przemysłowa i konserwacja
Technologia inżynieryjna i konserwacja napędów zapewniających wydajne utrzymanie maszyn i urządzeń. Poznaj korzyści dla swojej firmy w EMEX

Spawanie, formowanie i cięcie
Postępy w spawaniu, formowaniu i cięciu zostaną włączone i uruchomione w systemie EMEX.

Energia
Od alternatywnych paliw i zasoby energetyczne dla zrównoważonego rozwoju po dostawców energii – wszystko będzie na EMEX, aby dostarczać rozwiązania dla Twojej firmy

Środowisko i gospodarowanie odpadami
Zobacz najlepsze techniki i usługi w zakresie minimalizacji i recyklingu odpadów w EMEX

Zdrowie i bezpieczeństwo
Zapoznaj się z szeregiem produktów i usług związanych z bezpieczeństwem, zaprojektowanych specjalnie w celu pomocy producentom w ograniczaniu wypadków i obrażeń u pracowników oraz zwiększaniu świadomości pracowników.

Obsługa materiałów
Na wystawie zaprezentowana zostanie szeroka gama produktów, usług i technologii, które ułatwią decydentom przemysłu wytwórczego pozyskiwanie najnowszych rozwiązań logistycznych, obsługi materiałów i dystrybucji.

Profesjonalne usługi
Od finansów i leasingu po transport i logistykę, podatki, opłaty ACC i ochronę IP, EMEX zaspokoi ciągłe zapotrzebowanie na producentów, aby mogli korzystać z usług najlepszych konsultantów i dostawców usług.

Pakowanie, etykietowanie i kodowanie kreskowe
Wiodący dostawcy drukarek kodów kreskowych, oprogramowania, skanerów, technologii etykiet, systemów kodowania, technologii termicznej oraz materiałów i sprzętu do pakowania znajdą się na EMEX, aby promować i demonstrować swoje produkty.

Details

Start:
31 May, 2016 @ 8:00 am UTC+0
End:
2 June, 2016 @ 5:00 pm UTC+0
Website:
https://www.emex.co.nz/

Since 1980 EMEX has been the largest national trade event for the New Zealand manufacturing, engineering, machinery & electronics industries showcasing engineering innovation to New Zealand businesses and the world

Control and Instrumentation
EMEX gives you the opportunity to see today’s finest measurement and control systems up close

Plant Automation and Monitoring
EMEX dedicates significant space to emerging and proven technology in plant automation and monitoring.

Machine Technology
An extensive range of machine equipment from major suppliers from New Zealand and overseas will be on show.

Software and Computerisation
From business software of all descriptions through to industry specific software – latest releases live at EMEX.

Industrial Engineering and Maintenance
Engineering technology and maintenance drive manufacturing and keep plants and machinery running efficiently. Understand the benefits to your business at EMEX

Welding, Forming and Cutting
Advances in welding, forming and cutting will be hooked up and running at EMEX.

Energy
From alternative fuels to energy resources for sustainability to cost competitive energy suppliers will be at EMEX to provide solutions for your business

Environment and Waste Management
See the best techniques and services in waste minimization and recycling at EMEX

Health and Safety
With health and safety issues of paramount importance within the manufacturing industry, see a range of safety products and services, designed specifically to assist manufacturers in reducing accidents and injuries to their workforce and making employees more safety conscious.

Materials Handling
On show will be a comprehensive range of products, services and technologies making it easy for the manufacturing industry decision-makers to source the latest logistics, materials handling and distribution solutions.

Professional Services
From finance & leasing to transport and logistics, taxation, ACC levies and IP protection, EMEX will cater for the constant need for manufacturers to benefit from the very best specialist consultants and service providers.

Packaging, Labelling and Bar-coding
Leading suppliers of bar code printers, software, scanners, label technologies, coding systems, thermal technology and packaging materials & equipment will be at EMEX to promote and demonstrate their products.

Details

Start:
31 May, 2016 @ 8:00 am UTC+0
End:
2 June, 2016 @ 5:00 pm UTC+0
Website:
https://www.emex.co.nz/

Venue

ASB Showgrounds
217 Green Lane West, Greenlane, Epsom, Auckland 1051
Auckland, Auckland 1051 New Zealand
+ Google Map
View Venue Website

Leave a Reply